Άδειες – Μελέτες
Enactus Κατασκευαστική - Τεχνική Εταιρεία - Χαλκίδα

Στην Enactus Κατασκευαστική έχοντας πολυετή εμπειρία στην έκδοση αρχιτεκτονικών μελετών, με υπευθυνότητα, ταχύτητα και απόλυτη συνέπεια είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε οποιαδήποτε μελέτη απαιτείται,είτε πρόκειται για νέο κτίριο είτε πρόκειται για προσθήκη ή αλλαγή χρήσης σε υπάρχον κτίριο. Κατά την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνουμε υπόψη όλους τους κανονισμούς που ισχύουν με βασική μας προτεραιότητα την άρτια διαχείριση του προϋπολογισμού του έργου.

1. Οικοδομικές Άδειες – Άδειες Δόμησης

Το δυναμικό της εταιρείας μας, αποτελούμενο από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και μηχανολόγους με άριστη γνώση του αντικειμένου, βαθιά γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία στην έκδοση αδειών, αναλαμβάνει τη σύνταξη των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου σας. Με προσεκτική καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη, μέσα από τη συνεχή συνεργασία, αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας, από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας, για κάθε χρήση και στεγαστική ανάγκη. Στόχος είναι το τελικό αποτέλεσμα να είναι το πλέον σωστό αλλά και να μην προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή. Στο πακέτο της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες βάσει των προδιαγραφών που επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία:

♦ Τοπογραφική Αποτύπωση
♦ Αρχιτεκτονική Μελέτη
♦ Στατική Μελέτη
♦ Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (όπου απαιτείται)
♦ Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης (όπου απαιτείται)
♦ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Θερμομόνωσης
♦ Μελέτη Πυροπροστασίας
♦ Μελέτη Καύσιμου Αερίου
♦ Απαραίτητα Έγγραφα (εκθέσεις, αιτήσεις, έντυπα πληρωμών, βεβαιώσεις κ.λπ)
♦ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Ακάλυπτοι
♦ Διεκπεραίωση στην Αρμόδια Αρχή

 
     
     
 
 
2. Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Στόχος μας είναι πάντα η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χρήσης και η όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Θεωρούμε την κάθε κατασκευή μοναδική, γι' αυτό προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τόσο των πελατών μας όσο και των τελικών χρηστών των κτιρίων. Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνουμε υπόψη όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, ώστε η αρχιτεκτονική μας πρόταση και ο σχεδιασμός να γίνονται βάσει:

♦ Της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της άνετης χρήσης
♦ Των απαιτήσεων και των αναγκών σε χώρους και χρήσεις
♦ Των πολεοδομικών περιορισμών και των περιορισμών που τίθενται από το ίδιο το οικόπεδο
♦ Της άρτιας αισθητικής διαμόρφωσης και της εσωτερικής διαρρύθμισης
♦ Του βιοκλιματικού σχεδιασμού
♦ Της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
♦ Της επιλογής των κατάλληλων υλικών
♦ Της άρτιας διαχείρισης του προϋπολογισμού
♦ Του σεβασμού και της ευαισθησίας προς τον τελικό χρήστη
♦ Της ένταξης τεχνολογικών και σχεδιαστικών καινοτομιών στο κτίριο

 

 
     
     
 
 
 

3. Στατικές Μελέτες

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των κτιρίων και γι' αυτό η στατική μελέτη έχει βαρύνουσα σημασία για εμάς. Ιδιαίτερα σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, κάθε κατασκευή οφείλει να παρέχει τη μέγιστη αντισεισμική θωράκιση. Στην Enactus Κατασκευαστική, έχοντας στο δυναμικό μας άρτια καταρτισμένους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών, που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων κανονισμών, χρησιμοποιώντας το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής.

Εκπονούμε στατικές μελέτες για:
♦ Κτίρια Κατοικιών
♦ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος
♦ Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
♦ Ξύλινες Κατασκευές
♦ Σύμμικτες Κατασκευές
♦ Μεταλλικές Κατασκευές
♦ Ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων

 
     
     
 
 
4. Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη που αφορά την κατασκευή και τη μελέτη κτιρίων. Γνωρίζοντας άριστα τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας και με τη διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα των ΗΜ εφαρμογών, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε με απόλυτη συνέπεια και με σεβασμό στον προϋπολογισμό κάθε έργου μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

♦ Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
♦ Μελέτες εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κεντρικού κλιματισμού – εξαερισμού
♦ Μελέτες εγκατάστασης φυσικού αερίου
♦ Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων
♦ Μελέτες πυρασφάλειας
♦ Μελέτες εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης
♦ Μελέτες ανελκυστήρων – ανυψωτικών συστημάτων (κυλιόμενες σκάλες, γερανογέφυρες κ.ά)
♦ Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
♦ Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων
♦ Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας
♦ Ειδικές θερμουδραυλικές μελέτες
♦ Μελέτες θερμοηλεκτρικές

 

 
     
     

 

 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ